skip to Main Content
Nytt Navn  Og Enda Mer Lokal!

Nytt navn og enda mer lokal!

Brannkassene i Norge har endret navn

De gjensidige brannkassene i Norge endrer navn til Varig – samarbeidet med Gjensidige fortsetter som før.

Endringen har sitt utspring i et ønske om redusert forvekslingsfare mellom  Gjensidige Forsikring ASA og Brannkassene som egne juridiske enheter.  Endringen vil i større grad også synliggjøre hva det lokale og kunde eide selskapet er og har vært.

Nytt navn på selskapet er «Varig Oppdal-Rennebu gjensidig»

Brannkassene er selvstendige og medlemseide forsikringsselskap med konsesjon for brann og naturforretning som samarbeider tett med Gjensidige Forsikring. Brannkassenes (Varigs) formidling av Gjensidiges produkter vil fortsatt skje under Gjensidiges merke. Dermed har navneendringen ingen konsekvens for forsikringskundene. Varig Oppdal-Rennebu er fortsatt opptatt av høy kvalitet, trygghet og de personlige relasjonene med sine kunder.

Varig har et veldig godt og tett samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA. Vi har felles opprinnelse, historie og er fullt integrert med IT-systemer, produkter og oppgjør. Varig kombinerer alt det positive Gjensidige Forsikring står for med lokal tilstedeværelse, skadeforebygging og et stort engasjement i og for lokalmiljøene vi er representert i.

Daglig leder Kjetil Skogrand sier «Varig Oppdal-Rennebu vil fortsette å være en lokal støttespiller og vi ser det som vårt ansvar å bidra til samfunnet, noe vi har drevet på med siden 1842

«Vi har ansatte med til sammen over 65år samlet forsikringserfaring på kontoret i Oppdal og Rennebu, og  vi er godt rustet for å fortsette det gode samarbeidet med våre kunder» sier Kjetil Skogrand Daglig leder i Varig Oppdal-Rennebu.«En av våre viktigste oppgaver er å arbeide med skadeforebygging, da gjerne i samarbeid  med andre aktører som f.eks. brannvesenet. Vi ønsker å delta i mange aktiviteter for  og bidra til å heve kompetanse hos lokalbefolkningen.» avslutter Kjetil Skogrand

  • Rennebu Brannkasse blev stiftet i 1842 og Oppdal Brannkasse i 1847, fusjonert til 1 brannkasse i 1977
  • På tidlig 1900 fantes ca. 260 brannkasser i Norge. De fleste har fusjonert med Gjensidige, og det er i dag 15 selvstendige Brannkasser igjen i Norge
  • Brannkassene er representert i 62 kommuner
  • Markedsandelene ligger mellom 25-70 prosent

Brannkassene har brann- og naturforsikringer i egne bøker og er agent for Gjensidige Forsikring på øvrige produkter

Kjetil Skogrand
Daglig leder Varig Oppdal-Rennebu Gjensidig
Mobil: 91 74 11 92
Epost: kjetil.skogrand@gjensidige.no

«Vi gjør Oppdal og Rennebu tryggere!»

Back To Top