skip to Main Content
Hvor Kommer Kundeutbytte Fra?

Hvor kommer kundeutbytte fra?

 

Vi møter mange kunder som setter pris på Gjensidiges kundeutbytte, men innimellom får vi spørsmål og kommentarer på om vi ikke heller kan sette ned prisen/premien på forsikringene.

Forsøker her å forklare sammenhengen mellom drift og kundeutbytte.

Forsikringspremie blir fastsatt på grunnlag av forventning om skadeutbetalinger påplusset kostnader og fortjenesteelement, samt korrigert med markedstilpasning for å møte konkurransen i markedet. Slik er det for de aller fleste forsikringsselskaper.

Målet med driften er å skape profitt/overskudd. Slik er det i Gjensidige, og slik er det i de aller fleste andre forsikringsselskap.

Den store forskjellen på Gjensidige og de fleste andre forsikringsselskap er at mesteparten av profitten/overskuddet deles tilbake igjen til kundene gjennom at Gjensidigestiftelsen deler ut sin andel av utbytte fra Gjensidige Forsikring.
For de aller fleste andre forsikringsselskap vil utbytte bli betalt til private investorer og ikke tilbake igjen til kundene.

Alle driver etter forretningsmessige prinsipper, forskjellen er bare hvem overskuddet skal tilfalle. Investorer eller kunder.

Resultater i Gjensidige genereres ikke ene og alene av forsikringsdriften, da et betydelig resultatelement kommer fra avkastning på finansielle plasseringer.
Summen av forsikringsresultat og finansavkastning skaper tilsammen grunnlaget for utdeling av kundeutbytte, til glede for våre kunder.

For øvrig er det et godt og bærende prinsipp at verdier må skapes før de kan deles. Derfor kan ikke gode resultater forskutteres gjennom å tilby lavere pris på forsikring, men kan deles etter at de er oppnådd.

 

Kjetil Skogrand
Daglig leder Varig Oppdal-Rennebu Gjensidig
Mobil: 91 74 11 92
Epost: kjetil.skogrand@gjensidige.no

«Vi gjør Oppdal og Rennebu tryggere!»

Back To Top