skip to Main Content
Innkalling Til Generalforsamling 2020

Innkalling til generalforsamling 2020

Innkalling til generalforsamling og valgmøte i Varig Oppdal-Rennebu gjensidig

28.mai 2020, kl 19.00

Varig Oppdal-Rennebu gjensidig er et lokalt og kundestyrt forsikringsselskap, som gjennom et tett samarbeide med Gjensidige Forsikring tilbyr forsikring til kunder i kjerneområde Oppdal og Rennebu.

Alle kunder med direkte kundeforhold hos selskapet eller kundeforhold i Gjensidige Forsikring med Varig Oppdal-Rennebu som agent utgjør medlemsmassen i selskapet. Som medlem oppnås regulatoriske rettigheter som møte- og talerett i generalforsamling og stemmerett i valgmøte. Til generalforsamlingen har 12 valgte utsendinger stemmerett.

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 gjennomføres generalforsamling og valgmøte som elektroniske møter i år. Møtene planlegges gjennomført på Teams.

Agenda for generalforsamling:
1. Opprop/notering av fremmøtte.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av 2 til å signere protokoll, i tillegg til generalforsamlingens leder.
4. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2019.
5. Endring av vedtekter, herunder valgordning.
6. Valg i henhold til vedtekter (styret, valgkomite og leder/nestleder av generalforsamling) og fastsettelse av godtgjørelse.

Valgmøte gjennomføres direkte etter generalforsamlingens slutt

Agenda vor valgmøte:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av generalforsamlingsutsendinger.

Gå til påmeldingen.

Frist for påmelding er 25. mai 2020.

 

Saksdokumenter

Møtedokument generalforsamling
Møtedokument valgmøte
Back To Top